GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(26 ‘Aokosi, 2017)

‘Oku fie fakahoko atu heni ‘e he ‘Eiki Palēmia ‘o Tongá, Samuela ‘Akilisi Pohiva pea mo e Hou’eiki Minisitā ‘o e Kapinetí ke mea’i ‘e he Tonga kotoa, ‘e kei hoko atu pē ‘a e fakahoko fatongia ‘a e Pule’anga lolotongá, kae ‘oua leva kuo fakahoko ‘a e Fili ‘o e Kau Fakafofonga fo’oú. ‘I he vaha’a taimi ko ení ‘e hokohoko atu ‘a hono fakahoko ‘a e ngaahi ngāue tefito ‘a e Pule’angá.

Malo ‘Aupito

Tufaki atu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo.gov.to 

Translate »