GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 29 Sanuali, 2016)

“‘A’ahi mai ‘a Papua Niukini ki Tongá.”

‘E taki mai ‘a Hon. Justin Tkatchenko, Minisitā ‘a Papua Niukini ki he Ngaahi Ouau Fakafonua, Sipoti mo e Takimamata ‘i he timi ‘a’ahi mei he Pule’anga Papua Niukiní, te nau tu’uta mai ki Tonga ni ‘i he ‘aho Tokonaki, 30 ‘o Sanuali 2016, ke tokoni ki he teuteu ‘a e Pule’anga Tonga ki he Sipoti ‘a e Pasifiki he 2019. Ko e timi ‘a’ahi ni ‘oku kau ki ai ‘a e kau ‘ofisa ma’olunga mei he Pule’anga, kau ‘enisinia mo e kau ‘akiteki mei Papua Niukini.

Ko e ‘a’ahí ni ko e ola ia ‘o e me’a ‘a’ahi ki Papua Niukini ‘a e Palēmia ‘o Tonga, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva mo e ni’ihi ‘o e Pule’anga ‘i he kamata’anga ‘o e mahina ni. Ko e taumu’a ‘o e ‘a’ahi ni ke fai ha fevahevahe’aki mo Tonga ni ‘a ‘enau ngaahi taukei palani mo e fokotu’utu’u ‘o ha Sipoti Pasifiki pea ke hokohoko atu ‘a e fepōtalanoa’aki mo e fengāue’aki he vā ‘o e ongo fonua ni. ‘E ngāue ‘a e kau mataotao fakatekinikale ki hono vakai’i ‘a e ngaahi feitu’u ‘e fakahoko ai ‘a e Sipoti pehē ki he ngaahi langa ki he sipoti ke makatu’unga mei ai ‘a e ngaahi ‘elia ‘e tokoni ai ‘a Papua Niukini.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘o pehē, “ ‘Oku fiefia ‘a e Pule’anga Papua Niukini ia ke nau tokoni mai ki Tonga ni pea ko e ‘a’ahi ko eni ko e fakamo’oni ia ki he’enau fie tokoni mai ki Tonga ni. Ko e ‘a’ahi mahu’inga eni, ‘e ‘ave kinautolu ki he ngaahi feitu’u kuo faka’ilonga’i ke fakahoko ai ‘a e sipoti pea ‘e makatu’unga mei ai ‘a e ‘elia te nau tokoni ai.”

Lolotonga ‘enau ‘i Tonga ni ‘e feme’a’aki ‘a Hon. Tkatchenko mo ‘ene timi pea mo e ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Tokoni Palēmia mo e kau Minisitā ‘e ni’ihi ‘o e Kapineti. ‘E ‘a’ahi ‘a e kau folaú ki he ngaahi feitu’u kuo faka’ilonga’i ke fakahoko ki ai ‘a e sipoti kau ki ai ‘a e Pa’ake Teufaiva; Senitā ki he kau Sipoti Tu’ukimu’a (High Performance); ‘elia ‘o e Ako Ma’olunga ‘o Tonga; ‘elia he Hala Vuna; Falemamata’anga Sipoti ‘Atele; Mala’e Tāpulu; ‘Apiako Liahona mo e Kolisi Sia’atoutai. ‘E ‘i ai e faingamalie ‘a e kau ‘a’ahi ke nau fe’iloaki mo fakataha mo e ngaahi sino ‘oku nau tokanga’i ‘a e ngaahi sipoti kehekehe ‘i Tonga ni.

‘E foki atu ‘a e timi ‘a’ahi mei Tonga ni ki Papua Niukiní ‘i he ‘aho Tusite 2 ‘o Fepueli 2016.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to

Translate »