Faka’ali’ali Ngoue, Toutai, mo e Ngaue’anga 2016 Vahe Fonua ‘Eua

Ko e ngaahi ‘imisi ta mei he Faka’ali’ali Ngoue, Toutai, mo e Ngaue’anga ‘a e Vahe Fonua ‘Eua na’e fakahoko ki he Mala’e Niu’eiki ‘i Angaha ‘i he ‘aho Tokonaki 6 ‘o ‘Aokosi, 2016.

7

16

15

3

24

23

21

22

27

25

5

2

6

1

10

11

20

9

18

12

14

8

– NGATA’ANGA –

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »