Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga Vahefonua Niuatoputapu 2016

Ko e ngaahi ‘imisi ta ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga ‘o e Vahefonua Niuatoputapu na’e fakahoko ‘i he Mala’e Matangimalie, Hihifo, Niuatoputapu, ‘i he aho Pulelulu 27 ‘o siulai 2016.

IMG_0354 (2)

IMG_0626

IMG_0131

IMG_0134

IMG_0152

IMG_0165

IMG_0176

IMG_0208

IMG_0218

IMG_0512

IMG_0677

IMG_0717

IMG_0149

 

Translate »