GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 20 ‘Epeleli, 2016)

“ Fakanofo ’a Semisi Sika ke Minisitā ki he Ngaahi Ngaue Lalahi mo e Ngaue Takimamata”

Kuo mokoi ‘a e finangalo ‘o ‘Ene ‘Afio Tupou VI ke fakanofo ‘a Hon. Semisi Kioa Lafu Sika, ki he lakanga Minisitā ‘o e Ngaahi Ngaue Lalahi mo e  Ngaue Takimamata, ‘i hono fokotu’u atu mei he ‘Eiki Palēmia ‘o Tonga, Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva.

Ko e fokotu’u ko eni ki he lakanga Minisitaa, ‘e kamata lau ia mei he ‘aho 18 ‘Epeleli, 2016.

Ko Hon. Semisi Kioa Lafu

Ko Hon. Semisi Kioa Lafu Sika

Ko Semisi Kioa Lafu Sika, ta’u 48 ‘o Haveluloto, ko e fakafofonga Falealea ia ki Tongatapu Fika 2 talu mei he 2010 pea ko e sea ia ‘o e Komiti Kakato ‘a e Falealea ‘o Tonga he to’u Falealea 2015-2018.

Kuo ma’u ‘a hono mata’itohi Bachelor of Science ‘i he Pisinisi/Fefolau’aki (Business/Travel Management) mei he ‘Univesiti BYU ‘o Hauai’i. Na’a ne faiako he ‘apiako Liahona ‘o e Siasi ‘o Sisū Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘o e Ngaahi ‘Aho Kimui ni mei he 1995-1997. Na’a ne fakalele ‘a e kautaha fakafofonga folau Five Star Travel mei he 1998-2010. Ko e memipa ia ‘o e Paati Temokalati ‘Otu Motu Anga’ofa pea ko e tangata pisinisi. Ko e taha ia e kau Talekita ‘o e Fe’auhi Fakafonua Heilala Festival; memipa ‘o e Poate ‘o e Sosaieti Kolosi Kula ‘a Tonga; Palesiteni ‘o e Kautaha Kolisi Tutuku ‘a Liahona; Palesiteni ‘o e Kautaha Pasiketipolo Faka-‘Amelika ‘a Tonga; Palesiteni ‘o e Kautaha ‘Akapulu Liiki ‘a Tonga mo e Sea ‘o e Kosilio Sipoti ‘a Haveluloto.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to, Uepisaiti: www.pmo.gov.to    

Translate »