GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

24 May, 2016

Fakaola ‘e he ‘Eiki Palēmia e Website Fo’ou ‘a e Potungaue Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau mo e Toutai

Na’e fakaola ‘e he ‘Eiki Palēmia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a e kamata ‘o e website fo’ou, pe ko e founga tufaki fakamatala ‘oku ngaue’aki ‘a e ngalu ope (internet) ma’a e Potungaue Ngoue, Me’atokoni, Vao’akau mo e Toutai ‘i he  Senitā Fakataha’anga Fa’onelua ‘i he Monite 23 ‘o Me 2016.

Na’e me’a ‘a e ‘Eiki Palemia ko e Potungaue ni ko e taha ia e huitu’a tefito ‘o ‘etau ngaahi langa faka’ekonomika, pea ko e sekitoa eni ‘oku kau ki ai ‘a e tokolahi taha‘o e kakai ‘o e Fonua.  ‘I he’ene pehe leva, ‘oku mahu’inga ke ma’u ‘e he kakai ‘oku nau ngaue’i ‘a e sekitoa ‘a e fakamatala tonu mo vave ki he toe ola lelei ange ‘enau ngaue.

‘E tukuatu ‘e he website ko eni ‘a e ngaahi fakamatala mo e ongoongo fekau’aki mo e Potungaue houa ‘e 24, ‘oatu e ngaahi fakamatala mo e ongoongo mei he ngaahi feitu’u kehekehe ‘o mamani, toe vave ange ‘a hono ma’u ‘o e ngaahi fakamatala fakangoue pea ke ma’u ai mo e ngaahi fakamatala ki he ngaahi fakalakalaka fakangoue fakamamani lahi.

Ko e tu’asila ‘o e website ko e: www.mafff.gov.to

maffff 5 copy

mafff web copy

mafff 2 copy

mafff copy

mafff 5 copy

-Ends-

Issued by the: The Prime Minister’s Office, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; For media enquiries- Email: pressoffice@pmo.gov.to Website: www.pmo.gov.to 

Translate »