GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

('Aho 2 'o Siulai, 2015)

“Fakaola mo faka’ata ‘e he Tama Tu’i e pa’anga fo’ou ‘o e Hilifaki Kalauni.”

Na’e Fakaola ‘e he Tama Tu’i, Tupou VI ‘a e pa’anga fo’ou mo e seniti maka fo’ou ma’a Tonga ‘i he Fale Fakataha’anga Fa’onelua ‘i he ‘aho Monite ko hono 29 ‘o Sune 2015.
Ko e ngaahi pa’anga fo’u ko eni ‘oku ‘i ai „a e pa’anga pepa fo‟ou ‘e nima, ‘a ia „oku ha kotoa ai ‘a e ‘imisi ‘o e Tama Tu‟i lolotonga, ko ‘Ene Afio, Tupou VI. Ko e pa’anga maka, seniti ‘e 5, 10, 20 mo e 50 ‘oku ha ai mo e ‘imisi ‘o Tupou VI tukukehe ‘a e pa’anga maka $1 ‘oku ha ai ‘a e ‘imisi ‘o e La’a Kuo Unga Fonua, SIaosi Tupou V. Ko e fakafo’ou ko eni ‘o e pa’anga ‘e ‘ikai ke toe ‘i ai ha seniti ‘e 1 mo e 2.
Na’e fakahā ‘e he ‘Eiki Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ki He’ene ‘Afio, Tupou VI ko e ta‟u eni ‘e fāngofulu tupu ‘a hono ngaue’aki e pa’anga maka lolotonga.
Na’e kamata ngaue’aki ‘e Tonga ni ‘a ‘ene pa’anga pepa mo e maka ‘i he Hilifaki Kalauni ‘o e La’a Kuo Unga Fonua, Taufa’ahau Tupou IV ‘i he 1967.
‘E Ho’o ‘Afio, ko e ngaue e na’e tuku mai ki he Pangike Pule kuo lava, pea ‘oku ou fiefia ke fakahoko atu, na’e fakahoko ‘a e ngaue ni ‘o fakatatau ki he ngaahi palani mo e fokotu’utu’u na’e tali ‘e he Fakataha Tokoni.’ Ko e ngaahi pa’anga maka ‘oku ‘i ai ‘a e ‘imisi ‘o Tupou VI tukukehe ‘a e pa’anga maka $1 ‘oku ‘i ai „a e ‘imisi ‘o e La‟a Kuo UngaFonua ko Siaosi Tupou V.
“ Na’e fakahoko leva e savea „ e he Pangike Pule ‘i he ‘otu Tonga ni ki ha ngaahi fakakaukau e kakai e Fonua, ‘i he finangalo koi a ‘a e ‘Afio na ke fakalelei’i e pa’anga pepa koe’uhi ke ne matu’uaki ‘a e ‘ea mo e ‘atakai ‘o Tonga ni pea ke tolonga mo malu mei hono ngaue kaka’aki.”
Ko e ngaue kotoa ke fo’u ‘a e pa’anga pepa na’e fakahoko ia ‘e he Kautaha Pilitania ko e De La Rue pea pa’anga maka mei ‘Aositelelia ‘e he Kautaha Royal Australian Mint of Australia.
Na’e kamata ngaue’aki ‘i he 1985 ‘a e pa’anga pepa 20, pea ko e $50 pepa ‘i he 1988 pea ‘i he Hilifaki Kalauni ‘o Siaosi Tupou V na’e kamata ngaue’aki ai ‘a e $100 ‘i he 2008.

IMG_1238

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to

NGATA‟ANGA

Translate »