GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 30 Me, 2016)

“Fanongonongo Fakapule’anga: ‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe”

Ke faka’ilonga’i ‘a e katoanga fakahisitolia ‘oku ‘amanaki fakahoko ko hono Fakamanatu ‘o e Ta’u 150 ‘o e Kolisi ko Tupou ‘a e Siasi Uesiliana Tau’ataina ‘o Tonga, ‘oku fiefia ‘a e ‘Ofisi ‘o e Palemia ke fakanongonongo atu ki he kakai Tonga kotoa pe kuo tali ‘e he Kapineti ke hoko ‘a e ‘aho Pulelulu 22 ‘o Sune 2016 ko e ‘Aho Malolo Faka-Pule’anga ki he kotoa ‘o e ‘Otu Tonga ni.

Ko ia ai, ‘oku fakahoko atu heni ko e ‘aho Pulelulu 22 ‘o Sune 2016 ‘e hoko ia ko e ‘Aho Malolo Fakapule’anga Makehe ki Tonga ni kotoa.  Ko e ‘aho malolo makehe ni ‘e tu’o taha pe, pea ‘oku fakahoko ia ko hono faka’ilonga’i ‘a e Fakamanatu ‘o e Ta’u 150 ‘o e Kolisi ko Tupou, ko e fuofua ako’anga kolisi ke fokotu’u ‘i Tonga ni pea ke a’usia ‘a e ta’u 150.

Faka’apa’apa atu,

Sekelitali Pule mo e Sekelitali ki he Kapineti

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo.gov.to    

Translate »