FANONGONONGO FEKAU’AKI MO E TOLOI ‘O E ‘AHO FAKA’ALI’ALI NGOUE, TOUTAI MO E NGAAHI NGAUE’ANGA, VAHEFONUA TONGATAPU, 2016

TAPU MO E HAU E FONUA, TUPOU VI, MO E TA’AHINE KUINI, NANASIPAU’U, TAPU MO E KUNI FEHUHU, HALAEVALU MATA’HO, MO E FALE ‘O HA’A MOHEOFO, TAPU MO E HOU’EIKI NOPELE, TAPU KI HE ‘EIKI PALEMIA MO E KAU MINISITA ‘O E KAPINETI, TAPU KI HE KAU TAKI LOTU KOTOA PE PEA TAPU KI HE KAU PULE FAKAVAHE MO E KAU ‘OFISA KOLO KOTOA ‘O E VAHEFONUA TONGATAPU, MO E KAKAI KOTOA ‘O E VAHEFONUA TONGATAPU.

TUKU MU’A KE FAKAHOKO ATU ‘A E FANONGONONGO MAHU’INGA NI KE A’U ATU KI HE LOTO FALE KOTOA PE ’I TONGATAPU NI. KOE’UHI KO E ‘ALOTAMAKI MO E SOPUSOPU ‘A NATULA, KUO TALI LELEI AI ‘E HE ‘EIKI PALEMIA PEA MO E KAPINETI PEA FINANGALO LELEI KI AI ‘A E HAU ‘O E FONUA KE TOLOI ‘A E ‘AHO FAKA’ALI’ALI NGOUE, TOUTAI MO E NGAAHI NGAUE’ANGA MEI HE ‘AHO FALAITE MO E TOKONAKI ‘O E UIKE NI, ‘AHO 12 MO E 13 ‘O ‘AKOSI, 2016 KE TOKI FAKAHOKO KI HE ‘AHO FALAITE PE MO E TOKONAKI ‘O E UIKE KAHA’U, ‘A IA KO E ‘AHO 19 MO E 20 ‘AKOSI, 2016 ‘I HE FEITU’U TATAU PE ‘O HANGE KO IA KUO ‘OSI FAI E TEUTEU KI AI.

‘OKU TAU FAKAFETA’I KOE’UHI KO E TOKA’I KUO FAI MEI FALE LAHI, TAUTAUTEFITO KI HE NGAAHI KOLOA ‘A E KAKAI FEFINE, KE TOE MATOLO KO ENI ‘A E ‘AHO FAKA’ALI’ALI NGOUE, TOUTAI MO E NGAAHI NGAUE’ANGA KI HE UIKE KAHA’U, MAKATU’UNGA ‘I HE ‘ALOTAMAKI ‘UHA KUO TOFANGA AI ‘A E VAHEFONUA TONGATAPU.

‘OKU MAU KOLE FAKAMOLEMOLE ATU KI HA TŌ NOUNOU PE KO HA FEHĀLAAKI KUO HOKO TUPU MEI HE TOE TOLOI KO ENI KUO HOKO, KA ‘OKU PULE PE ‘A NATULA MO HONO NAUNAU. KO IA, TAU HANGA TAHA PE KI HE FALAITE MO E TOKONAKI ‘O E UIKE KAHA’U ‘I HE FEITU’U TATAU MO E TAIMI TATAU PE.

KI HA TOE NGAAHI FAKA’EKE’EKE, KATAKI KA KE FETU’UTAKI MAI KI HE NGAHI FIKA KO ENI:

23-038,     23-261,     23-198

FAKA’APA’APA ATU

POTUNGAUE NGOUE, ME’ATOKONI, VAO’AKAU MO E TOUTAI

 

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he: POTUNGAUE NGOUE, ME’ATOKONI, VAO’AKAU MO E TOUTAI

Translate »