Kakato ‘o e polokalama ako Counselling Certificate 4

Na’e foaki ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva, ‘a e ngaahi certificates ko e kakato ‘o e polokalama ako Counselling Certificate 4 ‘i he efiafi Tu’apulelulu 25 ‘o ‘Akosi, ‘i he Tonga National and Cultural Centre ‘i Tofoa.  Ko e polokalama ako ko ‘eni na’e fakalele ‘e he Kautaha Kau Taki Lotu ‘a Tonga, ‘o fakapa’anga pe ‘e he Pule’anga Tonga ‘o fakafou mai ‘i he Potungaue Ako mo e Ako Ngaue.

foaki certificate 4-4

foaki certificate 9-9

foaki certificate 8-8

foaki certificate 5-5

foaki certificate 2-2

foaki certificate 7-7

foaki certificate 12-12

foaki certificate 15-15

foaki certificate 11-11

– NGATA’ANGA –

Tukuatu mei he: ‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga. Tu’asila: Taufa’ahau Road, P.O. Box 62. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »