GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 8 Ma’asi, 2016)

“Ke mou hoko ko e kau makatu’unga ‘o e melino, me’a ‘Eiki Palēmia he fakanofo matāpule ‘a e Kolisi Tongá 2016. ”

Ko e Palēmia, Hon. Samuela ‘Akilisi  Pohiva,  Minisitā  Ako mo Ako Ngāue na’e fakaafe fakalangilangi ki he ouau fakanofo matapule ‘a e Kolisi Tonga ki he 2016 na’e fakahoko ki he Falemamata’anga Sipoti ‘i ‘Atele ‘i he ‘aho Falaite 4 ‘o Ma’asi 2016.

Ko e fanauako ‘e toko 40 na’e fakanofo ki he lakanga mahu’inga ko eni pea fakanofo ai mo e matapule lahi ‘o e Kolisi pe ko Mafi tō ki Manamo’ui kia Siaosi Fehoko pea ko e ongo tokoni matapule lahi  ko Lafaele ‘Ulupano mo Keith Lolohea pea mo e kau matapule ‘e toko 37 kehe.

Ko hono fakanofo ‘e he Minisitā Ako mo Akongaue, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a Mafi tō ki Manamo’ui, ko e matapule lahi ‘o e kolisi ki he 2016.

Ko hono fakanofo ‘e he Minisitā Ako mo Akongaue, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘a Mafi tō ki Manamo’ui, ko e matapule lahi ‘o e kolisi ki he 2016.

‘I he me’a ‘a e Minisitā Ako mo Akongaue, na’a ne fakalotolahi ki he kau matapule ‘a e mahu’inga ke nau hoko ko e makatu’unga ‘o e melinó, pea ko e taha eni e ngaahi pole ki honau fatongia, ko e vā kovi faka’apiako, pea ‘oku fiema’u ‘a e vā ke lelei he kuo ‘osi e ngaahi founga pea kei fai pe mo e feinga ke lelei e vā pe fai ha melino ka ‘oku te’eki ke lava ke fakahoko he ‘oku kei hoko pe vā kovi. Na’a ne tapou ko e pole ‘oku tuku atu kiate kinautolu na’a ‘oku nau fekumi ki he melino ha feitu’u hala ka ‘oku takai mo nofo holo pe melino ia he kolisí.

Na’a ne fakamanatu ki he kau matāpule ko e ‘uhinga ‘enau matāpule he ‘oku ‘ia nautolu ‘a e to’onga mo’ui, founga fakahoko fatongia, fakafotunga ‘oku manumanu melie ki he kau faiako, matu’a tauhi fanau pea ki he fanau ako mo e sosaieti. ‘Oku falute ‘e he ngaahi lelei ni ‘a e melino pea ‘e makatu’unga ai ‘a e langa e melino ko e’uhi kuo nau ‘osi ma’u ‘a e melinó.

Na’e faka’osi’aki ‘a ‘ene talamonū ki he kau matāpule ‘a e Kolisi Tongá ki he 2016 ki he fa’ahi ta’u ako melino pea mo monu’ia foki.

 

 

Ko e Minisita Ako mo Ako Ngaue, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva mo e toko 40 kuo fakanofo matapule.

Ko e Minisita Ako mo Ako Ngaue, Hon. Samuela ‘Akilisi Pohiva mo e toko 40 kuo fakanofo matapule.

 

Ko e ni’ihi ‘o e kau matapule.

Ko e ni’ihi ‘o e kau matapule.

 

Ko e fanauako Kolisi Tonga lolotonga e ouau fakanofo matapule.

Ko e fanauako Kolisi Tonga lolotonga e ouau fakanofo matapule.

 

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.

Translate »