Koe ngaahi ‘imisi ta ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga ‘o e Vahefonua Vava’u

Koe ngaahi ‘imisi ta ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaue’anga ‘o e Vahefonua Vava’u ‘i he Mala’e Nippon ‘i he Ako Ma’olunga ‘o Vava’u ‘i he Tokonaki 30 ‘o Siulai.

Vava'u AGShow 2

 

Vava'u AGShow15

Vava'u AGShow 11

Vava'u AGShow 6

Vava'u AGShow3

Vava'u AGShow 14

Vava'u AGShow 13

Vava'u AGShow 12

 

Vava'u AG Show 10

– NGATA’ANGA –

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax: (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »