GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 3 ‘o Siulai, 2015)

Kovana Seniale ‘o ‘Aositelelia, Hon. Sir Peter Cosgrove ki he mala’evakapuna Fua’amotu

Na’e tu’uta mai he houa efiafi ‘o e ‘aho Falaite 3 Siulai ‘a e Kovana Seniale ‘o ‘Aositelelia, Hon. Sir Peter Cosgrove ki he mala’evakapuna Fua’amotu. Ko e ‘a’ahi makehe mai ‘eni ‘a e Kovana Seniale ki he Hilifaki Kalauni ‘o Kingi Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u ‘i he ‘aho 4 ‘o Siulai.
Na’e kau he kaunga folau mai mo e Kovana Seniale ‘a e kau ‘Ofisa Ma’olunga mei he Pule’anga ‘Aositelelia, pea pehē mo ha kau ‘Ofisa Polisi. Ko e toko 24 fakakatoa he kulupu ‘a e Kovana Seniale, na’anau tu’uta mai he vakapuna ‘a e Royal Australian Air Force.
Ko e Ta’ahine ko Pilinisesi Latufuipeka Tuku’aho na’e ‘i mala’e vakapuna ke talitali ‘a e Kovana Seniale. Ko Pilinisesi Latufuipeka foki ‘a e Haikomisiona Tonga ki ‘Aositelelia.
Na’ekau foki he kau talitali ‘o e Kovana Seniale ‘a e ongo Minisita ‘o e Kapineti, Hon. ‘Etuate Lavulavu pea mo Hon. Dr. Saia Piukala.
kkayaa0

 

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to

Translate »