“Laka ‘a e ngaahi kolisi ki hono huufi ‘o e Falealea 2016”

Ko e fanauako mei he ngaahi ako’anga kolisi ‘o Tongatapu na’a nau kau ki he laka ki hono huufi ‘o e Falealea 2016 ‘i he Tu’apulelulu 2 ‘o Sune 2016.

Kolisi Tonga

Kolisi Tonga

Ako Ma'olunga ko Tupou

Ako Ma’olunga ko Tupou

Kolisi Kuini Salote

Kolisi Kuini Salote

Kolisi Lavengamalie

Kolisi Lavengamalie

'Apiako Ma'olunga Liahona

‘Apiako Ma’olunga Liahona

Kolisi Sa 'Anitelu

Kolisi Sa ‘Anitelu

Kolisi Takuilau

Kolisi Takuilau

Kolisi 'Apifo'ou

Kolisi ‘Apifo’ou

Kolisi ko Tupou

Kolisi ko Tupou

Tonga Side School

Tonga Side School

'Ahopanilolo Technical School

‘Ahopanilolo Technical School

St Joseph Business College

St Joseph Business College

Hilliard Primary School

Hilliard Primary School

Tonga High School

Tonga High School

-ENDS-

Translate »