GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 4 ‘o ‘Aokosi, 2015)

“Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaahi Koloa 2015.”

‘Oku ‘amanaki ke huufi ‘e He’ena ‘Afifió, Tama Tu’i ko Tupou VI pea mo Kuini Nanasipau’u ‘a e Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Ngaahi Koloa 2015 he ‘aho Pulelulu 5 ‘o ‘Aokosi 2015 ‘i he Mala’e Matangimālie ‘i Niuatoputapu.

Ko e taumu’a ‘o e Faka’ali’ali Ngoue ki he ta’ú ni ko e “Ko e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai mo e Koloa Ngaohi ‘i Tongá ni ‘o e Hilifaki Kalauni 2015”

Ko e ngaahi ‘aho ki he Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue ki Tonga ni he 2015 ‘oku anga pehe ni;

Pulelulu 5 ‘o ‘Aokosi                            –           Niuatoputapu

Tu’apulelulu 6 ‘o ‘Aokosi                      –          Niuafo’ou

Tokonaki 8 ‘o ‘Aokosi                           –          Vava’u

Pulelulu 12 ‘o ‘Aokosi                           –          Ha’apai

Tokonaki 15 ‘o ‘Aokosi                         –           ‘Eua

Falaite 21 – Tokonaki 22 ‘o ‘Aokosi     –           Tongatapu

‘Oku kau atu foki ‘a e Palēmia Le’ole’o, Hon. Siaosi Sovaleni; Minisitā ki he Ngoué, Me’atokoní, Vao’akaú mo e Toutaí mo e kau Minisitā ‘e ni’ihi ‘o e Kapineti he folau ki Tokelau ki he Faka’ali’ali Ngoué.

Kuo ‘osi folau atu ‘a e Pule ‘o e Potungāué pehē ki he kau ngāue tokolahi mei he Pule’angá ke fokotu’utu’u ‘a e Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue ‘i he ngaahi tukui motú.

 

NGATA’ANGA

 

Tukuatu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »