Maa’imoa Faka’ali’ali Ngoue, Toutai, mo e Ngaue’anga ‘a e Vahefonua Tongatapu

Ko e ngaahi ‘imisi ta ‘o e Faka’ali’ali Ngoue, Toutai, mo e Ngaue’anga ‘a e Vahefonua Tongatapu na’e fakahoko ki he Mala’e Funga-Mana-Mou’i ‘i ‘Atele ‘i he ‘aho Falaite 26 ‘o ‘Aokosi, 2016.

8-8 TRAS copy

18-18 TRAS copy

17-17 TRAS copy

19-19 TRAS copy

20-20 TRAS copy

27-27 TRAS copy

24-24 TRAS copy

26-26 TRAS copy

25-25 TRAS copy

28-28 TRAS copy

23-23 TRAS copy

29-29 TRAS copy

22-22 TRAS copy

21-21 TRAS copy

30-30 TRAS copy

31-31 TRAS copy

32-32 TRAS copy

4-4 TRAS copy

1-1 TRAS copy

2-2 TRAS copy

6-6 TRAS copy

5-5 TRAS copy

7-7 TRAS copy

3-3 TRAS copy

12-12 TRAS copy

13-13 TRAS copy

9-9 TRAS copy

10-10 TRAS copy

11-11 TRAS copy

14-14 TRAS copy

15-15 TRAS copy

16-16 TRAS copy

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

 

 

 

 

Translate »