GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(Monite 13 Siulai 2015)

“Me’a Fakamalo ‘a e Palemia, Hon Samuela ‘Akilisi Pohiva ‘I he lava ‘a e Katoanga Hilifaki Kalauni ‘Ena ‘Afifio Kingi Tupou VI mo Kuini Nanasipau’u”

‘OKU OU FAKATULOU KA E FAKAHOKO ATU KI HE’ENA ‘AFIFIO, TAMA KO TUPOU VI, KO E TU’I ‘O E ‘OTU TONGA MO E TA’AHINE KO KUINI NANASIPAU’U MO E FALE ‘O HA’A MOHEOFO ‘A E FAKAMALO ‘A E PULE’ANGA. PEA KI HE NGAAHI KAUTAHA ‘IKAI FAKAPULE’ANGA KA E PEHE KI HE NGAAHI POATE ‘A E PULE’ANGA, NGAAHI HOA NGAUE KOTOA PE, KA E PEHE KI HE KAKAI ‘O E ‘OTU TONGA.
KI HE NGAAHI FALE’ALO ‘O E HA’A TU’I MEI TU’APULE’ANGA, KAU TAKI PULE’ANGA, KAU ‘AMIPASITOA, KAU TALAFEKAU LAHI, KAU FAKAAFE KOTOA PE MOE KAINGA TONGA NE KAU MAI MEI HE TAPA KEHEKEHE ‘O E KOLOPE.
KI HE KAU HOA NGAUE ‘I HE FAKATAHA TOKONI, KAPINETI, FALEALEA, FAKAMAAU’ANGA, ONGO KOVANA MO E KAU FAKAFOFONGA PULE’ANGA, NGAAHI POTUNGAUE MOE NGAAHI PISINISI ‘A E PULE’ANGA, TAUMALU’I FONUA, MO E KAU ‘OFISA MELINO.
KI HE PALESITENI MALOLO ‘O E SIASI FAKATAHATAHA ‘O ‘AOSITELELIA, FAIFEKAU FAKATU’I, PALESITENI MOE SEKELITALI LAHI ‘O E SIASI UESILIANA TAU’ATAINA ‘O TONGA.
KI HE KATOA ‘O E KAU TAKI LOTU MO HOMOU NGAAHI KAINGA LOTU, KAU PISINISI MO E SEKITOA TAAUTAHA, NGAAHI KAUTAHA ‘OKU ‘IKAI FAKAPULE’ANGA MO E NGAAHI SOSAIETI SIVILE.
KI HE KOTOA ‘O E KAU PULE AKO, KAU FAIAKO, FANAU AKO, MATU’A MO E KAU TAUHI FANAU, KAU PUNAKE, PULOTU MOE LANGITU’A.
PEA KI HE KAU TAUHI FONUA, PULE FAKAVAHE, ‘OFISA KOLO, NGAAHI KUPU FEKAU’AKI KOTOA KI HE FAKAMATAMATALELEI MO ‘ASINISINI ‘O E ‘ATAKAI MO E FONUA FAKALUKUFUA.
PEA MO E KOTOA ‘A E KAINGA TONGA MEI HE MAKA KO TA’AKI MO E AKA, PIU ‘O TAFAHI MO E VAI-KO-NIUTOUA, POUONO MO E FATAFATA MAFANA, FANGA FALIKI PAKO MO E ‘OTU HA’APAI, VAI KO KAHANA MO E FUNGA FONUA, SIA KO VEIONGO MO TONGA ‘EIKI.
‘OKU ‘IKAI MA’U HA LEA FE’UNGA KE FAKAHOKO ATU ‘AKI ‘A E FAKA’APA’APA LAHI MO E FAKAMALO MATU’AKI LOTO HOUNGA’IA MO’ONI, KOE’UHI KO HOMOU NGAAHI LOTO-TO, MOE LAUMALIE LELEI, ‘OSI KIAVELENGA, MATEAKI’I FONUA, FAKA’APA’APA, KAE HILIO ‘A HO’OMOU NGAAHI ‘OFA MOE LOTU.
TU’A ‘OFA ATU,
KOAU
SAMUELA ‘AKILISI POHIVA
PALEMIA ‘O TONGA KA KO HO’OMOU SEVANITI

ENDS

Issued by the: The Prime Minister’s Office, P.O. Box 62, Nuku’alofa, Tonga. Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; For media enquiries- Email: pressoffice@pmo.gov.to

Translate »