GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 20 ’o Tisema, 2016)

“NGAAHI ‘AHO MĀLŌLŌ FAKA-PULE’ANGA ‘O TONGA KI HE TA’U 2017”

Ko e ngaahi ‘aho malōlō faka-pule’anga kuo fakapapau’i ki he ta’u 2017 ‘oku anga pehe ni:

MAHINA HINGOA ‘O E ‘AHO MALOLO ‘AHO MALOLO ‘AHO TOTONU: ‘AHO ‘E FAKAMANATU AI:
SANUALI ‘Uluaki ‘aho ‘o e ta’u fo’ou Fakavaha’apule’anga 1 Sanuali Sapate, 1 Sanuali, 2017
‘EPELELI Falaite Lelei

 

Monite Toetu’u

 

‘Aho ANZAC

Fakavaha’apule’anga

 

Fakavaha’apule’anga

 

Fakavaha’apule’anga

14 ‘Epeleli

 

17 ‘Epeleli

 

25 ‘Epeleli

Falaite, 14 ‘Epeleli, 2017

Monite, 17 ‘Epeleli, 2017

Tusite, 25 ‘Epeleli, 2017

SUNE ‘Aho ‘o e Tau’atāina Tonga 4 Sune (Sapate) Monite, 5 Sune, 2017
SIULAI ‘Aho ‘alo’i ‘o ‘Ene ‘Afio, Tupou VI(‘Aho ‘alo’i ‘o e Tu’i ‘o Tonga, ‘oku lolotonga ‘i he taloni) Tonga 4 Siulai  

Tusite, 4 Siulai, 2017

 

SEPITEMA ‘Aho ‘alo’i ‘o e Tama Pilinisi Kalauni, Tupoto’a-‘Ulukalala (‘Aho ‘alo’i ‘o e ‘Ea ki he Kalauni) Tonga 17 Sepitema (Sapate) Monite, 18 Sepitema, 2017
NOVEMA ‘Aho Konisitutone (‘Aho Fakafonua ‘o Tonga) Tonga 4  Novema (Tokonaki)  

Monite, 6 Novema, 2017

 

TISEMA ‘Aho ‘alo’i ‘o Tupou I

 

‘Aho Kilisimasi

‘Aho Boxing Day

Tonga

 

Fakavaha’apule’anga

Fakavaha’apule’anga

4 Tisema

 

25 Tisema

26 Tisema

 

Monite, 4 Tisema, 2017

Monite, 25 Tisema 2017

Tusite, 26 Tisema 2017

 

Ko e ngaahi ‘aho malolo fakapule’anga ‘e tolu(3), ‘i he ta’u 2017, ‘e fakamanatua ‘o fakatatau ki he Lao ki he Ngaahi ‘Aho Malolo Fakapule’anga (Vahe 51), ‘a ia ko e ‘Aho ‘o e Tau’ataina (Sune 4), ‘Aho ‘alo’i ‘o e Tama Pilinisi Kalauni (Sepitema 17) mo e ‘Aho Konisitutone-‘Aho Fakafonua ‘o Tonga (Novema 4), koe’uhi ko e ngaahi ‘aho totonu ‘oku hoko ia ‘i he Tu’apulelulu, Falaite, Tokonaki mo e Sapate pea ‘oku fakamanatua leva ia he ‘aho Monite hoko.

Ko e ngaahi ‘aho malolo kehe ‘oku fakamanatua pe ia he ‘aho totonu ‘oku hoko ai.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

ongoongo-tukuatu_20_12__2016_ngaahi-aho-malolo-fakapuleanga-o-tonga-ki-he-tau-2017

Translate »