“Ngaahi ‘ata mei he Polokalama fakafeohi ki he mo’uilelei ‘a e ngaahi Potungaue ‘oku malumalu he ‘Eiki Palemia

Na’e fakahoko he Falaite 24 ‘o Ma’asi 2017 ‘a e Polokalama fakafeohi ‘a e ‘Ofisi Palemia, Potungaue ki he Ngaahi Ngaue Fakalotofonua mo e Komisoni ki he kau Ngaue Fakapule’anga pehe ki he ngaahi Potungaue kehe pe ‘i he Paaka Fakafonua Va’epopua.

IMG_0150

IMG_0223

IMG_0228

IMG_0182

IMG_0187

IMG_0190

IMG_0192

IMG_0197

IMG_0231

IMG_0242

IMG_0254

IMG_0277

IMG_0285

IMG_0292

-ENDS- 

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »