GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 20 ‘Epeleli, 2016)

“Ongoongo Tukuatu mei he Palesiteni ‘o e Kosilio Ongoongo ‘a Tonga ”

Ko e  hingoa Kosilio ‘a e  kau faiongoongo  ‘o  Tonga (Tonga  Media  Council) ‘oku ‘uhinga  ia  ki he  kau faiongoongo  ‘o Tonga. ‘Oku  ‘ikai  ‘uhinga  ia, ke  ngaue’aki  fakataautaha e  hingoa ‘o e Kautaha.

Na’e  ‘ikai  keu ‘ilo  ki  hono  ngaue’aki ‘e Viola Ulakai  ‘a e  hingoa  Tonga Media  Council ki he  kumi  ongoongo.

Na’e  ‘ikai  ke  fakakau  au pe ko ’emau va’a ongoongo (87.5fm)  ‘i he  kakai  ne  fetu’utaki  ki ai  ‘i he’ene kole faka’eke’eke fakaongoongo.

Kuo  fu’u  lahi  e  laulea  ki he  me’a ni, Ko au e Palesiteni ‘o e Kautaha  Tonga Media  Council, pea ‘oku  ou  fua  e  fehalaaki  moe  ta’emaau  ‘I he  kautaha ni.

‘Oku  ou  kole  fakamolemole atu ki he Palemia ‘o Tonga  moha  toe  taha  ne  uesia  ‘I he  feto’aki  ko  ‘eni, ko  homau  ngata’anga ee, pea ‘oku ou tui te mau toe tokanga ange ke fai hano saupulu ‘a e vaka ‘o e kosilio ‘a e kautaha tufaki ongoongo mo e fakamatala ‘a Tonga pe Tonga Media Council.

 

Faka’apa’apa atu

Lady Luseane Luani

President,

Tonga Media Council

-NGATA’ANGA-

Tukuatu mei he Palesiteni ‘o e Tonga Media Council

Translate »