GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 20 ’o Fepueli, 2017)

ONGOONGO TUKUATU

 ‘Oku faka’amu ‘a e ‘Eiki Palēmia mo e ‘Ofisi ‘o e Palēmiá ke fakapapau’i atu heni ki he kakai ‘o e fonuá ke nau mea’i, ‘oku ‘i ai ‘a e tohi loi mo ta’emo’oni ‘oku faka’aho ki he ‘aho 9 Sanuali 2017 ‘oku tufaki atu ‘i he ngaluopee pea pehē ki he kautaha ongoongo Nepituno Online ‘o tukuaki’i ta’emo’oni ai ‘a e ‘Eiki Palēmia.

‘Oku hā ‘i he tohi ko ‘eni na’e folau atu ki Siaina ‘a e ‘Eiki Palēmia ‘i he mahina ko Sanuali ‘o e ta’u ni ‘o talanoa mo e Paati Kominiusi ‘a Siaina. ‘Oku ta’emo’oni ‘a e fakamatala ko ‘eni he na’e ngata pē ‘ene folau ‘i Singapoa pea foki mai. Na’e ‘ikai ke toe hoko atu ‘ene folau ki Siaina ‘o hangē ko e ‘uluaki fokotu’utu’ú.

‘Oku mahino ‘aupito ko e tohi ni na’e fa’u loi’i ‘aki ‘a e taumu’a ke tukuhifo ‘a e ngeia ‘o e ‘Eiki Palēmia mo e Pule’anga lolotonga atu ko ‘eni ‘a e ngāngā’ehu ‘o e Paloti ki ha Ta’efalala’anga ‘a e Palēmia. ‘E tuku atu ki he Potungāue Polisi ke hoko atu ‘enau ngāue ki he me’a ni ‘i he vavetaha.

‘Oku fakapapau’i atu heni ‘e he ‘Ofisi ‘o e Palēmia na’e ‘ikai ke fa’u ‘e he ‘Eiki Palēmia mo hono ‘Ofisi ha tohi pehe ni. Ko e tohi ko ia ‘oku ‘ave fakataha mo e ongoongo ko ia ‘a e Nepituno Online ‘o pehē ko e tohi ‘a e ‘Eiki Palēmia, ‘oku ta’emo’oni mo loi hono kakano. Na’e te’eki ke fakamo’oni hingoa ‘a e ‘Eiki Palēmia ki ha tohi pehe ni.

Ko hono toenga ‘o e ‘uu tukuaki’i kehe ‘oku ta’emo’oni kotoa mo ia.

 

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    Ongoongo Tukuatu_20_02_2017_Tali ki he tohi loi mo ta’emo’oni ‘oku tufaki he ngaluopee mo e Nepituno Online

Translate »