GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 12 ‘o ‘Aokosi, 2016)

Popoaki Talamonu ‘a e Pule’anga ki he Katoanga Senituli ‘o hono Fokotu’u ‘o e Misiona Nuku’alofa Tonga ‘o e Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘o e Ngaahi ‘Aho ki Mui Ni

‘I he lolotonga ko eni ‘a hono katoanga’i ‘e he Siasi ‘o Sisu Kalaisi ‘o e Kau Ma’oni’oni ‘o e Ngaahi ‘Aho ki Mui Ni ‘a e Senituli, ‘a ia ko e kakato ‘o e ta’u ‘e teau, mei he 1916 ki he 2016, ‘a hono fokotu’u ‘o e Misiona Nuku’alofa Tonga, ‘oku ‘oatu ai ‘e he ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilisi Pohiva ha popoaki talamonu, ‘o fakafofonga atu ‘a e Kapineti pea mo e Pule’anga.

‘Oku kau fakataha ‘a e ‘Eiki Palemia, Kapineti pea mo e Pule’anga ‘i hono fakafeta’ia mo hono fakafiefia’i ‘a hono a’usia ‘o e makamaile fakahisitolia ni ‘a ia ‘oku lolotonga katoanga’i ‘i he ‘Otu Tonga ni.

Na’e fokotu’u pea hoko ‘a e Misiona Tonga Nuku’alofa ko e Misiona kaukaua pea ngaue mateaki li’oa ma’ae Siasi, pea kuo lave monu ai ‘a e fonua ‘i hono ngaahi fua lelei ‘a ia ‘oku ‘aonga mo tokoni lahi ki he ngaahi famili, ngaahi kolo mo e ngaahi vahefonua ‘o Tonga ni.

Fakatauange ke tu’uloa pea hokohoko atu ai pe ‘a e faifatongia li’oa ‘a e Misiona Tonga Nuku’alofa.

-NGATA’ANGA-

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to    

Translate »