GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 25 Sanuali, 2016)

“Te’eki fakapapau’i ha mahu’inga fakapa’anga ‘o e lahi ‘o e tokoni ‘a Papua Niukini ki Tonga ‘i he alea ‘i he uike kuo ’osí”

‘Oku tukuatu ‘a e ongoongo ni ke fakamahino ‘a e ongoongo na’e tukuatu ‘i he ‘aho 21 ‘o Sanuali 2016 fekau’aki mo e folau ‘a e Pule’anga Tongá ki Papua Niukini, na’e taki ‘e he ’Eiki Palēmia. ‘Oku fakahoko atu heni na’e te’eki ke fakapapau’i ha mahu’inga fakapa’anga ‘o e lahi ‘o e tokoní ‘i he alea na’e fakahoko ‘e he ongo fonua ni.

Neongo kuo ‘i ai ‘a e fakafuofua fakapa’anga ki he fakamole mo e lahi ‘o e pa’anga ‘e fiema’u ki he ngaue faka’enisinia mo e me’angāue ki he ngāue fakalelei ki he Pa’ake Teufaiva mo e fokotu’u ‘o e Senitā ma’a e Kau Sipoti Tu’ukimu’a (High Performance), ka ‘oku te’eki ke fakapapau’i ‘a e mahu’inga fakapa’anga ‘o e ngaahi tokoni ko iá, kae ‘oua leva kuo maau ‘a e ngāue ‘a e timi fakatekinikale mei Papua Niukini te nau ‘a’ahi mai ki Tonga ni ke vakai’i ‘a e ongo feitu’u ‘oku ‘amanaki langá, ‘a ia ‘e taki mai ai ‘a Hon. Justin Tkatchenko MP, ko e ‘Eiki Minisitā ki he Ouau Fakafonua, Sipoti mo e Takimamata ‘a Papua Niukiní.

Ko e taukei ‘a Papua Niukini ki hono palani mo e teuteu ‘o e Sipoti ‘a e Pasifikí, ‘e tokoni lahi ia ki hono ‘omai ‘a e mahu’inga totonu (tatau pē fakapa’anga mo fakatekinikale)  ki hono fakahoko ‘e Tonga ni ‘a e Sipoti ‘a e Pasifiki 2019, pea ke tau ako foki ‘a e ngaahi lesoni ‘i he’enau fakahoko ’a e Sipoti Pasifiki ‘o e 2015.

 

NGATA’ANGA

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; NgaahiFaka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to  

Translate »