GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

(‘Aho 2 ‘o Siulai, 2015)

“Toe holoki peseti ‘e 5 totongi vai”

Kuo kamata ‘i he ‘aho Pulelulu 1 ‘o Siulai ‘a hono holoki ‘o e totongi vai ‘aki ‘a e peseti ‘e nima.
Na’e fakaha mei he Poate Vai ‘a Tonga ko e toe holoki eni hili ‘a e holoki peseti ‘e 10 na’e fakahoko ‘i ‘Epeleli ‘o e ta’u ni pe.
Kuo a’u eni peseti ‘o peseti ‘e 15% ‘a e holoki ‘o e totongi vai ki he kakai ‘o e fonua tautefito ki he Vahenga Nuku’alofa ‘i he ‘uluaki mahina ‘e ono ‘o e ta’u ni..

Tuku atu mei he:‘Ofisi ‘o e Palemia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644 Fax: (676) 23 888; Ngaahi Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to

NGATA‟ANGA

Translate »