GOVERNMENT OF TONGA

MEDIA RELEASE

'Aho 03 Novema, 2016

UIKE LAO 2016: NGAAHI TOTONU ‘A E KAKAI ‘OKU NAU FAINGATA’IA FAKAESINO MO E FAKAE’ATAMAI

  1. ‘Oku loto‘a e ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ke fakaha ke mea’i ‘e Hou’eiki mo ‘ilo ki ai ‘a e Kakai ‘o e Fonua, ‘e fakahoko ‘a e Uike Lao 2016 mei he ‘aho Monite 7 ki he Falaite 11 Novema 2016.
  2. Ko e kaveinga ki he Uike Lao 2016 ko e ngaahi totonu ‘a e kakai ‘oku nau faingata’aia fakaesino mo fakae’atamai. Ko e taumu’a ‘o e Uike Lao 2016 ke fakaha ki he kakai ‘o e Fonua ‘a e ngaahi totonu ‘oku ha ‘I he Konivesio ki he Ngaahi Totonu ‘a e Kakai ‘oku Faingata’ia Fakaesino mo e Fakae’atamai, ‘a ia kuo fakamo’oni ki ai ‘a e Pule’anga Tonga, pea ke alea’i ‘a e ngaahi fatongia mo e ngaahi lelei mo e pole ki hono fakahoko ‘o e Konivesioa koia ‘i Tonga ni.
  3. Ko e ta’u hono hiva (9) eni hono fakahoko ‘e he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘a e Uike Lao.
  4. ‘Oku fakahoko ‘a e Uike Lao ‘i he ta’u kotoa pe ke faka-manatua hono foaki ‘o e Konisitutone ‘e he ‘Ene ‘Afio kuo Ungafonua, Kingi Siaosi Tupou I ‘i he ‘aho 4 Novema 1875. Ko e ta’u eni ‘e 141 mei ai.
  5. ‘E fakahoko ‘a e Uike Lao ‘i he ngaahi polokalama letio felafoaki ‘e fakahoko atu mei he Letio FM 87.5 he taimi 5 efiafi ki he 6.30 efiafi mei he ‘aho Monite ki he Falaite ‘o e uike kaha’u.
  6. ‘Oku fakaafe’i atu ‘e he ‘Ofisi ‘o e ‘Ateni Seniale ‘a Hou’eiki mo e Kakai ‘o e Fonua kenau kau mai ‘i hono fakamanatu ‘a e pule mo e ngaue ‘a e lao ‘i Tonga ni, pea mo e faingamlie ‘i he lao kene tokonia ‘a e kakai ‘oku nau faingata’ia fakaesino mo fakae’atamai kenau malava ke ma’u ha mo’ui ‘oku fakafiemalie ange ‘i he Fonua ni.

–  NGATAʻANGA –

Tukuatu mei he:  ‘OFISI ‘O E ‘ATENI SENIALE

‘Ofisi ‘o e Palēmia, Pule’anga Tonga, Nuku’alofa, Tonga.Tu’asila:Taufa’ahau Road, P.O. Box 62.Tel: (676) 24 644     Fax:  (676) 23 888; Ngaahin Faka’eke’eke- Email: pressoffice@pmo.gov.to Uepisaiti: www.pmo,gov.to  

Translate »